System do głosowania i testów TRINITE T-VOTE 24

Nowy

System do testów TRINITE T-VOTE jest doskonałym narzędziem usprawniającym przeprowadzanie testów i egzaminów szkolnych, głosowań podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych i uczelnianych, a także przeprowadzania ankiet.

Chcesz zestaw na dowolną liczbę pilotów - zadzwoń

Dopasujemy zestaw specjalnie dla Ciebie !

Więcej szczegółów

Towar dostępny na zamówienie

3 902,44 zł

Więcej informacji

Zestaw składa się z:
- pilotów do głosowania - 24 piloty
- pilota prowadzącego
- odbiornika bezprzewodowego
- oprogramowania do przygotowywania i przeprowadzania testów i głosowań.

Piloty do głosowania wyposażone są w klawiaturę alfanumeryczną oraz podświetlany wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są m.in. informacje o wybranej opcji głosowania, poziomie naładowania baterii, sile sygnału czy potwierdzeniu odebrania głosu przez system. Do zasilania pilotów służą dwie baterie guzikowe CR2032 zapewniające do 300 godzin pracy i 500 godzin czuwania pilotów.

Pilot prowadzącego umożliwia zdalną obsługę głosowań z dowolnego miejsca w sali. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna podczas przeprowadzania testów i egzaminów, kiedy prowadzący musi sprawować kontrolę nad samodzielną pracą osób egzaminowanych.

Piloty komunikują się z systemem bezprzewodowo wykorzystując technologię radiową RF w paśmie 2.4 GHz. W wersji podstawowej system umożliwia jednoczesną pracę 400 pilotów do głosowania. Opcjonalne moduły komunikacyjne umożliwiają rozbudowę systemu aż do 2000 pilotów.

Oprogramowanie systemu do testów TRINITE T-VOTE ARS PPT przygotowane zostało w formie dodatku do oprogramowania Microsoft PowerPoint. Umożliwia ono przygotowywanie list uczestników głosowania, przygotowywanie głosowań na bazie gotowych prezentacji PPT/PPTX oraz zarządzanie głosowaniami i testami.

Listy uczestników głosowań mogą być tworzone bezpośrednio w zakładce oprogramowania lub importowane z arkuszy kalkulacyjnych Excel. W jednym z trybów głosowania użytkownicy mogą się także przypisywać do grup, których maksymalna liczba to 10. System T-Vote umożliwia przeprowadzanie głosowań i testów w następujących trybach:

  • Test jednokrotnego wyboru, w którym spośród kilku dostępnych opcji (maksymalnie 10) wybierana jest jedna
  • Test wielokrotnego wyboru, w którym spośród kilku dostępnych opcji (maksymalnie 10) wybieranych jest kilka (maksymalnie 10)
  • Głosowanie parlamentarne, w którym wybierane są opcje TAK/NIE/WSTRZYMUJĘ SIĘ
  • Głosowanie typu TAK/NIE, PRAWDA/FAŁSZ
  • Porządkowanie odpowiedzi, w którym uczestnicy mogą ustalić odpowiednią według nich, kolejność opcji wyboru
  • Odpowiedzi numeryczne, w których należy podać np. wynik działania matematycznego. W trybie tym możliwe jest ustalenie tolerancji błędu w zakresie od-do. Jeśli udzielona odpowiedź mieści się w ustalonym zakresie jest uznawana za poprawną
  • Skala Likerta – tryb wykorzystywany podczas przeprowadzania ankiet, w którym uzyskać można odpowiedź dotyczącą stopnia akceptacji zjawiska, poglądu itp.


Za prawidłowo udzieloną odpowiedź system przydziela punkty, których ilość ustalana jest podczas tworzenia prezentacji dla każdego pytania niezależnie. W przypadku testów wielokrotnego wyboru możliwe jest także przydzielanie punktów cząstkowych np. za udzielenie niepełnej liczby odpowiedzi prawidłowych. Wyniki głosowań mogą być wyświetlane w formie wykresów słupkowych, kołowych lub w formie tabel. Wyniki można też eksportować w formie raportów do formatu XLS/XLSX lub PDF.

Funkcje sterowania
- Włączanie/wyłączanie: Wciśnij dowolny klawisz, aby włączyć; wciśnij i przytrzymaj klawisz [X] aby wyłączyć, automatyczne wyłączanie po 3 minutach bezczynności, możliwość ustawienia czasu, po jakim pilot wyłączy się automatycznie
- Logowanie: klucz ID/SN, ID użytkownika, login użytkownika, komunikat zalogowania - „signed”
- Tryby komunikacji: Tryb parowania, Tryb ręczny, Tryb automatyczny
- Informacja o statusie: status połączenia, postęp odpowiedzi, status przesyłania, informacja o niskim poziomie baterii
- Poufność: wsparcie dla własnych ustawień trybu poufnego lub bez zachowania poufności
- Zabezpieczenie przed wyłączeniem: zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem podczas zadania domowego lub egzaminu


Funkcje aplikacji
- Wybór: Wsparcie dla jednokrotnego wyboru (1 z 10) lub wielokrotnego wyboru (do 10 z 10), formatowanie odpowiedzi jako litery lub cyfry, funkcja uniemożliwiająca przesłanie mniejszej liczby odpowiedzi, niż wymagana
- Porządkowanie odpowiedzi: sortowanie odpowiedzi w odpowiedniej kolejności (maksymalnie 10)
- Wartości numeryczne: maksymalnie 14-znakowa kombinacja cyfr, przecinka i symbolu „minus”
- Głosowanie: klawisz [1] – prawda/tak, klawisz [2] – fałsz/nie, klawisz [3] – pomoc/wstrzymanie się od głosu
- Egzamin: Wsparcie dla testów do 99 pytań, włącznie z pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz szeregowania odpowiedzi w odpowiedniej kolejności, obowiązkowe zbieranie odpowiedzi, natychmiastowe przesyłanie odpowiedzi jedna po drugiej
- Szybka odpowiedź: Wciśnij przycisk [OK] po starcie, żeby szybko odpowiedzieć
- Wynik: dowolna kombinacja cyfr i przecinka, maksymalna ilość znaków:
o 14 w trybie SN
o 16 w trybie ID
- Zadanie domowe: do 9 przedmiotów jednocześnie, maksymalnie 99 zadań jednokrotnego/wielokrotnego wyboru lub szeregowania odpowiedzi w kolejności dla jednego przedmiotu, maksymalnie 5 znaków odpowiedzi dla jednego pytania, automatyczne zapisywanie odpowiedzi podczas wyjścia
- Wiadomość tekstowa: od 1 do 5 liter

Produkty powiązane

10 other products in the same category: